آینه قابدار ۳۰×۴۰ سفیدکروم درخشان

مواد تشکیل دهنده قاب هایمپک و کریستال و آینه آن ۳میل است.

قیمت قبل: 110,000