location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/fanarsazi-sadeghi/فنرسازی-صادقی-در-تهران

تولید کننده فنر دلر وفرز دریل در تبریز

فنرهای فشاری در ابزارهایی مانند دریل و فرز نقش مهمی در عملکرد صحیح و ایمنی این ابزارها دارند. در این دستگاه‌ها، فنرهای فشاری در مکانیزم‌های مختلفی به کار می‌روند که به کنترل حرکت، فشار و برگشت قطعات مختلف کمک می‌کنند.

فنرسازی صادقی در تهران
فنرسازی صادقی در تهران
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه