location-mark شهر خود را انتخاب کنید

بهترین مهد برای کودکان 3تا 5 سال در تابستان کجاست؟

-مکان مهد و پیش دبستان باید آرام باشد و کودک در آن محیط احساس آرامش و راحتی داشته باشد
-باید یک سایت اختصاصی و به روز داشته باشد
-باید مکانی مناسب با امکانات رفاهی و آموزشی وجود داشته باشد
-مربی و معلم باتجربه مهمترین نکته ی مهدکودک و پیش دبستانی خوب است

:-آموزش هایی که داده میشود، باید ،هدف اصلی , استعداد یابی و پرورش استعدادها ی کودکان باشد.

:-بهداشت مناسب و کافی داشته باشد

:-فضای داخلی شاد و مناسب داشته باشد

:-برنامه کمک آموزشی سنگین نباید داشته باشد

:مهمترین اصل، داشتن مجوزمعتبر برای مهد کودک وپیش دبستانی است.

بازی ترکوندن بادکنک از نظر روانشناسی کودک