دلایل بی اشتهایی گربه

یکی از مهمترین دلایلی که باعث بی اشتهایی گربه می شود، بیماری است.
افسردگی و اضطراب
افسردگی یکی از بیماری های روانی است که موجب بی اشتهایی گربه ها می شود.
بیماری های تنفسی
انواع مشکلات تنفسی مثل تبخال یا مشکلات گلو و بینی، حس چشایی گربه ها را تضعیف می کنند؛
مشکلات دهان و دندان
دندان درد و دیگر مشکلات دهانی، از جمله بیماری هایی هستند که باعث بروز بی اشتهایی کاذب می شوند.