تولید پرورش نهال خونی

تولید و پرورش نهال خونی در میاندواب و آذربایجان غربی بصورت حضوری و آنلاین
در نهالستان برتر در آذربایجان و میاندواب می باشد.
✔️فروش انواع نهال های ضمانتی، تولید و عرضه انواع نهال های مثمر و غیر مثمر، ضمانت نهال تا یکسال زیر نظر جهاد کشاورزی.