فلاشینگ نما

اجرای نمای فلاشینگ باورق ۲mm
بهمراه خمکاری برشکاری واجرا