ددستگاه ذوزنقه در کرج البرزستگاه شادولاین در کرج

دستگاه شادولاین ، طول دستگاه یازده متر، ایستگاه دستگاه یازده خانه، حالت دستگاه حالت خانه پر، تابلو پلسی (pelsi)با یک توپی رولگیر ،برش دستگاه مکانیک حالت فرم بر ،در شرکت ماشین مارکت دلخوش می باشد.