کلاهک پره ای

کلاهک پره ای
باورق ۱ میل با رنگ الکترو استاتیک