گلخانه رز هلندی

گلخانه رز هلندی شاخه بریده (مینل) در مشهد
تولید، پرورش و پخش عمده انواع گل رز شاخه بریده و ارسال به سراسر