اره قصابی استخوان برامگا

اره قصابی استخوان بر امگا
اره استخوان بر مدلBS182بدنه تمام استیل می باشد.
مجهزبه کلید قطع اضطراری جهت محافظ دست می باشد.
موتور ۱/۵اسب با راندمان بالا وکیفیت عالی می باشد.
دارای ۱۲ماه گارانتی و۱۰سال خدمات پس ازفروش می باشد.
محک صنعت تامین کننده تجهیزات قصابی ومرغ فروشی ،مرکزفروش لوازم قصابی ومرغ فروشی رشت نمایندگی اره استخوان برامگاگیلان،نمایندگی اره قصابی امگارشت می باشد.