سنگ بازالت

سنگ بازالت ازجمله سنگهای اذرین میباشد.مناسب جهت جاهای مرطوب وسرد

قیمت قبل: 280,000