فروش سنگ لاشه و سنگ مالون طبيعي

فروش شنگ لاشه و سنگ مالون طبيعي مستقيم از معدن با قيمت معدن توزيع مي شود سنگ لاشه داراي رنگ هاي متنوع ميباشد.
كه كار برد هر كدام نظر به سليقه شما بستگي دارد.
سنگ لاشه جوينده؛ نصب و اجرا كننده سنگ هاي لاشه، مالون ورقه اي و تخته سنگ هاي طبيعي براي كف سازي و حياط سازي هاي باغ ويلا شهرك ساختمان می باشد.