پيراهن طرح رز، سه طبقه چين يقه كراواتي

پيراهن طرح رز، سه طبقه چين يقه كراواتي جنس سوپرسافت درجه يك- بسيار سبك و لطيف- بدون چروك و آبرفت و ريزش دار مناسب براي مهماني و پيراهن ساحلي و تابستاني ….