خرید پد سلولزی گلخانه

هوای گرم و خشک از طریق پد‌های خنک کننده عبور می‌کند و با تماس با آب، خنک شده و مرطوب می‌شود. سپس این هوا خنک و مرطوب به داخل گلخانه منتقل می‌شود و باعث کاهش دما و افزایش رطوبت هوا در گلخانه می‌شود. این سیستم می‌تواند به بهبود شرایط رشد گیاهان در گلخانه کمک کرده و از افزایش دما و خشکی هوا جلوگیری کند.