درختچه مورد پیوندی

درختچه مورد:درخت مورد، جزو درختان بی خزان و همیشه سبز است که از نظر ریخت شناسی، بلندی آن حدود 5 متر است. برگ‌هایی خوشبو و معطری دارد که طول آن‌ها به 3 الی 5 سانتیمتر می‌رسد.