ساخت و طراحی انواع ایر کانوایر

برای بالا بردن سرعت تولید؛ تغذیه مناسب فیلر(تری بلوک) میباشد که از دستگاه بادکن ویا ردیف کن، بطر سریعتر به فیلر برسد که این امر توسط ایرکانوایر صورت میپذیرد. ساخت انواع ایر کانوایر با بهترین کیفیت