هزینه و قیمت آبکاری فانتا کروم

نوع دیگر آبکاری که مخصوص پلاستیک میباشد الکترولس است هزینه کمتر و یادگیری زودتر از مزیت های این آبکاریست و نمونه دیگر فانتا کروم که در سال های اخیر رواج بیشتری یافته و البته سختی انجام آن سبب شده اکثرا در راه اندازی دچار مشکل و شکست روبه رو شوند اما شما با استاد کروم همه انواع آبکاری را با ضمانت خریداری کنید