کاربردهای سنگ لاشه


سنگ لاشه کاربردهای زیادی دارد. برخی از کاربردهای رایج آن عبارتند از:


نمای ساختمان: سنگ لاشه اغلب برای ایجاد جلوه‌ای طبیعی و روستایی در نمای ساختمان‌ها استفاده می‌شود.


دیوارها: سنگ لاشه اغلب برای ساخت دیوارهای حائل و دیوارهای نگهدارنده استفاده می‌شود.


محوطه سازی: سنگ لاشه اغلب برای ایجاد مسیرها، پله‌ها و سایر عناصر محوطه سازی استفاده می‌شود.


روکش کف: سنگ لاشه اغلب برای روکش کف در فضای باز استفاده می‌شود. آثار هنری: سنگ لاشه می‌تواند برای ایجاد مجسمه‌ها، میزها و سایر مبلمان استفاده شود