پخش غلطک نوار ساده و آپارات شده

ابعاد درامها بر اساس مشخصات نوارنقاله ها متغیر است و ممکن است مواد اولیه و روش های ساخت بسیار متنوعی داشته باشد. این محصولات بر اساس جایگاه قرارگیری آن در نوار نقاله باید تنش تسمه نقاله ها و نیز حمل بار را تحمل نمایند. با توجه به کار سختی که این محصولات پیش رو دارند و شرایط دشوار آنها ممکن است نیاز به اتصال قطعات لاستیکی به آنها وجود داشته باشد . قطعات لاستیکی مانع سرخوردگی (لغزش) تسمه نقاله ها شده (بخصوص در مواردی که رطوبت و آب وجود داشته باشد) و سرعت حرکت درامها را افزایش می دهند.