اسب اصیل مشکی

تولیدی فاخرازشاه سلطان پاریز
مجموعه تولید و پرورش اسب اصیل پندار در کرمان با چندین سال سابقه در پرورش اسب های اصیل ترکمن و فروش قیمت مناسب اسب با کمترین سود می باشد.
برای اطلاع از قیمت اسب های اصیل ترکمن و عرب و ایرانی با مجموعه تولید وپرورش اسب اصیل پندار در سیرجان تماس بگیرید.