قیمت نهال زردآلو عسگرآباد

زردآلو عسگرآباد یکی از ارقام محبوب زردآلو است که در برخی مناطق کشور مانند ایران کشت می‌شود.
زردآلو عسگر آبادی برای مصرف تازه خوری، کمپوت، ترشی و ...استفاده می شود.