انواع پیچ های شش گوش

انواع پیچ های شش گوش گرید 8/8 -10/9 - 5/6 - استنلس استیل 304 و 316 و...
نیم رزوه و تمام رزوه