سیب و ماهی

ارتفاع ۱۶۰

قطر ۱۸۰

فایبرگلاس با شاسی فلزی

رنگ اتومبیلی