location-mark شهر خود را انتخاب کنید

کتاب جادویی یا کتاب حمام

کتاب جادویی یا کتاب حمام دارای صفحات پلاستیکی به همراه یک عدد ماژیک می باشد که توسط آب پر شده و در تماس با نقاشی های کتاب باعث تغییر رنگ آنها می‌شود.