استند موبایل با چوب توسکا

استند موبایل با چوب زیبای توسکا شامل: ۱- جای گوشی برای انواع اینچ به همراه محل اتصال شارژر ۲- جا خودکاری ۳- جا کارتی