خرید دستگاه ساب سنگبری

ساخت و فروش انواع دستگاه ساب که سنگ برش خورده را پولیش میدهد و صیقل میکند در ماشین سازی نیما ساب رجبی و ارسال به سراسر کشور و کشورهای همسایه