location-mark شهر خود را انتخاب کنید

نقاشی در مهدکودک و پیش دبستان قرآنی یاس

نقاشی موجب تقویت مهارت های حرکتی کودکان شده و ماهیچه های دستانِ آنها به حرکت واداشته می شود که به آنها اجازه می دهد از نظر ذهنی و فیزیکی رشد کنند. نقاشی به کودکتان اجازه ی کسب مهارت تمرکز بر جزئیات را می دهد.
فایده های کلاس نقاشی برای کودکان در مهد کودک یاس تهران