دستگاه ساب اسلب

دستگاههای ساب اسلب  تولید شده در ماشین سازی نیما ساب رجبی، در مقابل نمونه های خارجی و داخلی آن از موفقیت های زیادی برخوردار بوده و توانسته نظر مشتریان خود را جلب نموده و با داشتن عمکرد قابل توجه آن مورد قبول مشتریان خود باشد. در تولید این دستگاه از استاندارهای مناسب آن استفاده شدهاست و یکی از دستگاه های پرکاربرد در زمینه تولید و طراحی انواع اسلب و سنگ های دیگر برای ساب زدن میباشد