خرید تنور دوار نانوایی در اصفهان

تنور نانوایی اتوماتیک پاک اندیشان


در تنور نانوایی اتوماتیک پخت دستگاه به صورت چرخشی می باشد.


مناسب برای پخت نان های سنتی (لواش و تافتون)، پیتزا و بربری می باشد.


این دستگاه دارای قابلیت استفاده از هردونوع سوخت گاز و گازوئیل به واسطه تعویض مشعل را دارامی باشد و حرارت مورد نیاز جهت پخت نان را به وسیله دو مشعل با شعله مستقیم در زیر و روی صفحات پخت تأمین می کند و به این ترتیب محصول نهایی(نان) تولید می گردد.