بارگیری ژنراتور به وزن ۱۴ تن

بارگیری ژنراتور به وزن ۱۴ تن در جرثقیل سیامک لنگرنشین در نوشهر می باشد. که جهت هماهنگی می توانید با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید.