آموزش نقاشی روی سفال

تهران شهرک ولیعصر گالری نقاشی نشاط تکنیک نقاشی روی سفال کار هنرجو امین عسگری می باشد.
در این تکنیک برای رنگ آمیزی سفال میتوان از رنگ های گواش،رنگ روغن،اکرولیک استفاده کرد.