ماشین سازی نیما ساب رجبی

ساخت و راه اندازی دستگاه کالیبر ۳+۴ برای مجموعه سنگبری پارس دوشاخ خمینی شهر توسط تیم متخصص ماشین سازی نیما ساب رجبی