روفرشی دور تا دور کشدوزی شده

🔻دور تا دور کشدوزی شده
🔻چهارگوشه های کار + دوتا کش کمره دوونیم سانتی درجه یک تبریز کار شده
🔻بیش از ۱۵۰۰ طرح متنوع و باکیفیت
🔻تضمین دوخته
🔻تضمین پارچه
🔻تضمین رنگ وچاپ
🔻موجود در ابعاد استاندارد(۴,۶,۹,۱۲) متری و ابعاد غیراستاندارد(فرش دستبافت)
🔻بدون پرز
🔻بدون جابجایی و جمع شدن
🔻جاروکشی اسان
🔻قایل شستشو در ماشین لباسشویی
🔻فرش رو کامل پوشش میده