اِلمان سر درب ورودی

امروزه در صنعت مهندسی معماری اولین چیزی که مورد بسیار اهمیت دارد. اِلمان های سر درب ورودی هستش که بایستی در آن نکات آن بسیار رعایت گردد .
یکی از اولین مباحث مورد اهمیت بسزایی دارد طراحی و سبک طراحی هستش .
نوع فرم شکل و تناسبات هستش .
نوع متریال هایی که به کار رفته هستش .
معنی و مفهوم داشتن در طراحی و سبک طراحی در طراحی و مطابق بافت‌هایی در طراحی نما اون منطقه هستش .