انواع مهره

انواع مهره در گریدها و آلیاژهای مختلف
شش گوش - واشردار - جوشی - کاسه نمدی - پرچی - بلند - باریک و ...