فروش و قیمت مدادرنگی ۲۴ رنگ پالمو

مدادرنگی ۲۴ رنگ پالمو ایرانی ولی با رنگ بندی شاد و قیمتی مناسب فقط ۱۶۰۰۰۰ توماندر فروشگاه نشاط شاپ به فروش میرود. این مدادرنگی برای بچه های کوچک که علاقمند به نقاشی هستند توصیه میشود.