اجرای سنگ لاشه پله سنگ کوهی ورقه

سنگ مالون ورقه ای محمدی

در این متن در مورد نحوه بکارگیری اجرای پله سنگی توضیحاتی کامل بدهیم با ما همرا باشید 0919۹۰۰۳۰۶۵ " طراحی و اجرای پله سنگی با سنگ مالون : سنگ ورقه ای : برای ساخت و ساز نمونه های سنگی با پیمانکاری سنگ لاشه ورقه ای محمدی با بهترین شکل ممکن برای شما عزیزان اجرا می گردد " اجرای سنگ بغل پله : مراحل اول ابتدا عرض و طول سطح پله ها را طور دقیق اندازه گیری کنید : مرحله دوم اندازه های گرفته شده از طول و عرض پله ها را با خط کش و با برروی سنگ ها علامت گذاری شود : مرحله سوم » سنگ ها را با دقت با سنگ فرز برش خورده شود " مرحله چهار " با کمک ملات یا دوغاب سنگ ها را بروی پله سنگی بچسبانید " مرحله پنجم : ارتفاع راه پله ها را دقت اندازه گیری نمایید و ب همان ترتیب بالایی سنگ بغل پله سنگی را اجرا نمایید : برای معلومات بیشتر وارید وب سایت پیمانکاری سنگ مالون کوهی محمدی سر بزنید.