دستگاه مکانیکی تک فاز

ساخت دستگاه جدید جوش پلاستیک تک فاز با قطعات آلمانی و لامپ اروپایی جهت تولید جلد مدارک ،داغی کفش،کیسه ادرار و جوش وکیوم کارایی دارد.