"کلکتورهای پله‌ای در سیستم‌های گرمایش و سرمایش مرکزی"

کلکتورهای پله‌ای در سیستم‌ های گرمایش و سرمایش مرکزی جریان مایعات را تنظیم می‌کنندکه منجر به توزیع یکنواخت‌ترو کاهش اتلاف انرژی می‌شوند.
برای دریافت اطلاعات و قیمت محصولات، با نمایندگی لوله و اتصالات بازرگانی قاسمی تماس بگیرید.