شرکت وارش نوش

این محصولات با نظارت کامل متخصصین صنایع غذایی معاونت صنایع غذا و دارو و اداره نظارت بر استاندارد جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد های در نظر گرفته شده و شایسته مصرف کنندگان و کودکان پاک سرزمینمان در استان گیلان تولید و در سراسر کشور عرضه می گردد.