دستگاه پولیشر دو برسه

دستگاه پولیشر دو برسه
قابل تنظیم ارتفاع برس از سطح فرش
کاربرد در شستشوی فرش و کف سالن