ژلیش ناخن های طبیعی

ژلیش ناخن طبیعی
ژلیش ناخن با مواد ژله ای روی ناخن طبیعی انجام می شود و لاک ژلیش لاکی است که مدت ماندگاری و دوام طولانی دارد و با روش خاصی پاک می شود ژلیش ناخن در رشت در سالن زیبایی زهیرا انجام میشود