ساخت و تعمیر وتامین قطعات اورلب

دستگاه شیرینگ که در انتهای خط تولید قرار میگیرد و انتخاب نوع شیرینگ باعث سرعت بخشیدن به خط و کیفیت بسته بندی میشود ما در این امر به شما کمک میکنیم تا با انتخاب صحیح تولید خوب واحت داشته باشید
ساخت و اورهال دستگاههای شیرینگ اورلب.