کوره های صنعتی زغال

تولید و ساخت انواع کوره های سه جداره برای تولید زغالهای کبابی ومجلسی،و قلیان

● کوره های صنعتی زغال بر اساس نوع ساخت و عملکردشان درسه دستبندی جای می‌گیرند.

دستگاه کوره زغالی صنعتی تک منظوره
کوره صنعتی زغال ساز چند منظوره
کوره صنعتی زغال کمپیند
برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت تماس حاصل فرمایید.