تزیین دیوار با آینه در تبریز

تزیین دیوار با آینه یکی از روش‌های جذاب و موثر برای افزایش روشنایی، ایجاد انعکاس نور و ایجاد تأثیرات بصری در فضا است. این روش می‌تواند فضا را باز و بزرگتر به نظر بیاورد و احساس عمق و فضای بازی را تقویت کند.