location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت رایزر مستطیل پایه دار

صفحه کارچوب راش وپایه چوب نراد
ابعادکار۳۵-۲۵-۳
مناسب چیدمان روی میزوچیدن وسایل پذیرایی و تنقلات وخشکبار و مزه می باشد.
کاملا آبگریزو دارای پوششی با روغن گیاهی و طبیعی و ضد باکتری می باشد.

قیمت قبل: 450,000

صنایع چوبی چومو در گرگان