location-mark شهر خود را انتخاب کنید

فایده ی کلاس نقاشی در مهدوپیش دبستانی یاس

*** از آنجا که بیشتر کودکان از نقاشی لذت می‌برند، این فعالیت زمانی را برای ایجاد مفاهیم تمرکز و تمرین فراهم می‌کند.

*** این مفاهیم برای موفقیت تحصیلی فرزند شما حتی در سنین بالاتر هم کمک شایانی می کند.
***نقاشی می تواند در برقراری ارتباط با دنیای بیرون، نقش مهمی ایفا کند
****در نقاشی سه بخش یعنی دست، چشم و مغز فعالیت دارد و آگاهی فضایی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
***نقاشی در مهد وپیش دبستان قرانی یاس یکی از برنامه های اصولی تخصصی از سوی کارشناسان کودک می باشد***