سرویس اسپلیت مدیا

تعمیر و تعویض قطعات معیوب توسط تعمیر، راه اندازی و شستشوی اسپیلت اسماعیل پور.