کباب پز و باربیکیو استیل

باربیکیو بیشتر در منازل مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد مته ریال استفاده شد ورق لوابی واستیل ۴۰۳وچوب گردو میباشد باربیکیو دارای چند مدل میباشد.گازی.زغالی .گازی سنگی. وچدنی می باشد باربیکیو دارای یک یا چند شعله طبق سفارش مشتری میباشد وپایین کار دارای کابین وبغل کار داری جای سینی کباب وروی شعله کبابپز شلف.شلف برای پختن فلفل.گوجه ویا برای برگرکردنوگرم نگهداشتن غذا مورد استفاده قرار می گیردباربیکیو تکنو استیل در طرح واندازهای مختلف طبق سفارش مشتری ساخته میشود.