دستگاه کالیبر ۴+۶

ساخت دستگاه کالیبر ۴+۶ برای مجموعه سنگبری آفاق (تولید مرمریت مشکی) واقع در خیابان ۴۴ محمودآباد توسط شرکت ماشین سازی فرا صنعت در اصفهان